Hạt giống hoa lưu ly hồng

39.000 

Hạt:50

Xuất xứ: Thái Lan

Tỷ lệ mọc >90%

Thời gian nảy mầm 5-7 ngày

Danh mục: