Hạt Giống Hoa Hồng Ngoại Blue storm

45.000 

– Số hạt/gói: 10 Hạt

– Tỷ lệ nẩy mầm: >80%

– Mùa Vụ: quanh năm

– Thời gian thu hoạch: 80-90 ngày