Hạt giống hoa dạ yến thảo mix đủ màu (gói 400 hạt)

59.000 

– Số hạt/gói: 400 Hạt

– Tỷ lệ nẩy mầm: >80%

– Mùa Vụ: quanh năm

– Nhiệt độ gieo: 15 – 30 độ

– Nhiệt độ ST: 15 – 35 độ

– Thời gian thu hoạch: 80-90 ngày